Palvelut

Mitä on Fysioterapia?

Fysio Reumalassa fysioterapeutit ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan ja erityisesti erilaisten reumasairauksien kuntoutukseen. Yleisimmin fysioterapiaan ohjaudutaan lääkärin suosituksesta erilaisten lähetteiden tai ostopalvelusopimuksien kautta.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapiassa käytössä on lukuisia erilaisia kuntoutusmenetelmiä, joista asiakkaalle parhaiten sopivat valitaan yhteistyössä asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa.

Hieronta ja muu manuaalinen käsittely

Manuaalisten käsittelyjen tavoitteena on kivun lievittäminen sekä nivelten ja lihasten normaalin toiminnan palauttaminen. Hieronta, lihaskalvokäsittelyt ja passiiviset venyttelyt parantavat lihasten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä lievittävät lihaskireyksiä. Hieronta tai muu manuaalinen käsittely on aina osa muuta fysioterapiaa, joko esihoitona tai loppurentoutuksena.

Akupunktio

Akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa potilasta pistellään tarkoin määriteltyihin pisteisiin. Kiinalaisen perinteen mukaan akupunktuuripisteet määräytyvät kehon elimiä kuvaavien meridiaanien mukaan. Sairauksien hoidossa pistelyllä vaikutetaan näitä meridiaaneja pitkin tapahtuviin virtauksiin, ja päämääränä on elimistön tasapaino.

Akupunktuurihoidot soveltuvat parhaiten kipujen lievittämiseen. Hoidon kohteena ovat yleensä tuki- ja liikuntaelimistön kivut: niska- ja hartialihasten kivut, nivelrikon säryt tai selkävaivat. Myös migreenin ja ääreishermostoperäisten kipujen hoidossa akupunktuurista voi olla hyötyä.

Akupunktuuri voi vaikuttaa positiivisesti myös unenlaatuun, rentoutumiseen ja mielialaan.
Akupunktuuri toteutetaan steriileillä yksittäispakatuilla neuloilla.

View the embedded image gallery online at:
http://fysioreumala.fi/palvelut#sigProIde5f6fdc1d4

Lymfaterapia

Lymfaterapian kokonaisuus on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyviä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.
Lymfaterapia on käsin annettavaa (tai koneella) imusuoniston toimintaa aktivoivaa käsittelyä, tarvittaessa käytetään sidoksia, tukisukkia tai -hihaa, liikuntaneuvontaa.

Lymfa Touch- hoito on fysioterapian ja lymfaterapian sekä lihashuollon alipainehoitomenetelmä. Sitä käytetään mm. turvotusten, leikkaus- ja trauman jälkeisen turvotuksen, fibroosien ja arpien hoitoon. Menetelmän vaikutus perustuu kudoksessa aikaansaatuun alipaineeseen.

Toiminnallinen teippaus

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Myös erilaiset turvotustilat voivat usein olla otollisia kinesioteippauskohtaita.
Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin. Kinesioteippausta
voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

Dynamic taping on uusi Australiasta lähtösin oleva toiminnallisen teippauksen menetelmä. Dynamic Taping ei ole kinesioteippausta ja suurin eri onkin teipin huomattavasti suurempi elastisuus kinesioteippaukseen verrattuna. Dynamic taping soveltuu parhaiten paljon liikkuville ihmisille, jotka tarvitsevat asennon optimointiin selkeää toiminnallista tukea. Menetelmää näkee usein käytettävän urheilussa tai paljon liikkuvilla ihmisillä.

Allasterapia

Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tehtävää fyysistä lihas-tai liikeharjoittelua, jossa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Erityisen hyvä hoitovaihtoehto allasterapia on silloin, kun maalla liikkuminen on liian raskasta. Vedessä asiakas pystyy tekemään liikkeitä, jotka muuten ovat vaikeita tai jopa mahdottomia. Lisäksi vesi helpottaa kipua ja hydrostaattinen paine vähentää turvotuksia. Allasterapia toteutetaan yleensä yksilöllisenä terapiana.

Kuntosaliohjaus

Henkilökohtaisen kuntosaliohjauksen tavoitteena on ohjata kuntoilijaa oikeaoppiseen kuntosaliharjoitteluun ja opettaa kuntosalilaitteiden oikea ja turvallinen käyttö. Tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa kuntosaliharjoittelu ja tehdä siitä asiakkaalle mahdollisimman turvallista. Kuntosaliohjauksesta on mahdollista saada myös kirjallinen henkilökohtainen yksilöllinen harjoitusohjelma.

Suspensio-terapia

Suspensiossa on mahdollista harjoitella painottomuuden kaltaisessa tilassa hihnoilla ja naruilla irti alustasta koko vartalo tai raaja ripustettuna (osa-,puoli- tai koko riipunta), mikäli lihasvoima ja liikelaajuudet ovat heikot tai kipu estää muun liikkumisen. Laitteen avulla voidaan harjoittaa nivelten liikelaajuuksia ja vahvistaa lihaksia kuormittamatta niveliä ilman vastusta tai vastuksen kanssa. Suspensiossa voi kävellä ja juosta kuormittamatta niveliä, jolloin myös sydän- ja verenkiertoelimistö saa harjoitusta. Kokoriipunnassa voidaan parantaa ryhtiä esim. selkärankareumassa. Suspensioharjoittelu on myös hyvä vaihtoehto vesiliikunnalle, mikäli ihon tai infektioiden takia vesivoimistelu ei sovi.

Fysikaaliset hoidot

Ultraääni, US

Ultraääni on syvälämpöhoito, jolla lämpövaikutus saadaan syvemmälle kudoksiin ja kuin esim. lämpöpakkauksilla. Ultraäänihoidossa kudoksen johdetaan väliaineen tai veden välityksellä mekaanista nopeaa värähtelyä, joka muodostaa ääniaaltoja. Tämä saa kudosten aineenvaihdunnan ja verenkierron paranemaan, sekä tarvittaessa nostaa kudosten lämpötilaa. Ultraäänihoitoa voidaan antaa joko sykkivänä tai jatkuvana riippuen hoidettavasta alueesta tai vaivan asteesta. Ultraäänihoito helpottaa myös kipua ja lihasjännitystä.

Sähkökipuhoito, TNS

TNS, eli transkutaaninen elektroninen hermostimulaatio, on parhaiten tunnettu sähköisistä kivunhoitomenetelmistä. TNS on laajalti käytetty ja sen vaikuttavuudesta on runsaasti tutkimustuloksia. Sähköhoidon käyttötarkoitus on yleisimmin kroonisen tai akuutin kivun hoito.

TNS-hoito toteutetaan käytännössä asettelemalla iholle elektrodeja, joko esim. hermon kulkusuunnan mukaisesti tai paikallisesti kipualueelle tai sitä kiertäen. TNS-hoitoa käytetään sekä Virta on turvallista ja sen käyttöön liittyy vain vähän vasta-aiheita. TNS-hoitoa annetaan esim. selkäkipuihin, iskiaskipuun ja muihin hermosärkyihin, päänsärkyyn, niska-hartiakipuihin, jne.

Cryo-kylmäpuhallus

Kylmähoitoa käytetään fysioterapiassa erityisesti kontrolloimaan tulehdusta, turvotusta ja kipua. Kylmää voidaan käyttää lyhytkestoisena myös rentouttamaan lihasta ennen venyttelyä. Kylmähoito Cryo -laitteella suoritetaan puhaltamalla n. -30 asteista kylmää ilmaa pyörivin liikkein hoidettavalle alueelle muutaman minuutin ajan. Kylmäpuhalluksen etuna on nopea hoitovaikutus, kylmän jakautuminen tasaisesti ja tarkasti haluttuun kohtaan. Reumaattisissa tulehduksissa moni kokee cryo-hoidon erityisen hyväksi kipua ja tulehdusta lievittäväksi hoidoksi.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa terapiaa toteutetaan lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Leikin ja iloisen tekemisen avulla fysioterapeutti auttaa lasta oppimaan uusia motorisia taitoja ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän toimintakyvyn. Fysioterapiassa käytössä on monipuolisesti erilaisia virikkeitä ja terapiavälineitä. Kuntoutuksessa käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat lähettävän tahon asettamat tavoitteet sekä lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja perheen voimavarat.

Lasten ja nuorten terapiassa korostuu yhteistyön merkitys eri ammattialojen sekä lapsen lähihenkilöiden kanssa. Lähihenkilöiden ohjaus lapsen motorisen kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseksi on tärkeä osa työtämme.

Fysio Reumala

Ajanvaraus

(02) 277 7244
0400 158 540

Osoite

Humalistonkatu 17 a A 5
20100 Turku

Avoinna

MA - PE klo 8 - 16

Sijainti kartalla